JÄMDA

The database on gender equality, Jämda, gives advice on literature about gender mainstreaming and also about gender equality in a wider sense. ämda contains references or links to government commissions, doctoral dissertations, reports, legislation, manuals, etc., in full text.

 
    Advanced Search
or browse 

JÄMDA contains 1075 records.

Artiklar och kapitel [115]
Böcker [123]
Departementsserien [24]
Doktorsavhandlingar [82]
Lagar och direktiv [14]
Metod- och handböcker [120]
Rapporter [348]
Statens offentliga utredningar [62]
Statistik [59]
Strategier och handlingsplaner [86]
Uppsatser och examensarbeten [42]
Subscribe to news
RSS Feed

 

Mailing address: Jämställ.nu, Nationella sekretariatet för genusforskning, Box 709, 405 30 Göteborg   Visiting address: Seminariegatan 1F, Göteborg