JÄMDA

The database on gender equality, Jämda, gives advice on literature about gender mainstreaming and also about gender equality in a wider sense. ämda contains references or links to government commissions, doctoral dissertations, reports, legislation, manuals, etc., in full text.

 
    Advanced Search
or browse 

JÄMDA contains 866 records.

Artiklar och kapitel [93]
Böcker [95]
Departementsserien [21]
Doktorsavhandlingar [75]
Lagar och direktiv [13]
Metod- och handböcker [86]
Rapporter [275]
Statens offentliga utredningar [58]
Statistik [46]
Strategier och handlingsplaner [67]
Uppsatser och examensarbeten [37]
Subscribe to news
RSS Feed

 

Mailing address: Jämställ.nu, Nationella sekretariatet för genusforskning, Box 709, 405 30 Göteborg   Visiting address: Seminariegatan 1F, Göteborg