JÄMDA

The database on gender equality, Jämda, gives advice on literature about gender mainstreaming and also about gender equality in a wider sense. ämda contains references or links to government commissions, doctoral dissertations, reports, legislation, manuals, etc., in full text.

 
    Advanced Search
or browse 

JÄMDA contains 897 records.

Artiklar och kapitel [97]
Böcker [101]
Departementsserien [21]
Doktorsavhandlingar [75]
Lagar och direktiv [13]
Metod- och handböcker [87]
Rapporter [287]
Statens offentliga utredningar [60]
Statistik [50]
Strategier och handlingsplaner [69]
Uppsatser och examensarbeten [37]
Subscribe to news
RSS Feed

 

Mailing address: Jämställ.nu, Nationella sekretariatet för genusforskning, Box 709, 405 30 Göteborg   Visiting address: Seminariegatan 1F, Göteborg