JÄMDA >
Strategier och handlingsplaner >


Ett jämställt Skåne : jämställdhetsstrategi för Skåne 2017-2020


Files in This Item:

File SizeFormat
jamstalldhetsstrategi_ett-jamstallt-skane.pdf721KbAdobe PDF
View/Open
 
Title: Ett jämställt Skåne : jämställdhetsstrategi för Skåne 2017-2020
Authors: Lhådö, Sara
Hansson, Hanna
Länsstyrelsen Skåne
Keywords: Jämställdhet
Skåne
Strategier
Jämställdhetsintegrering
Issue Date: 2017
Publisher: Länsstyrelsen Skåne
ISBN: 978-91-7675-078-0
Extent: 48
Notes: Syftet med "Ett jämställt Skåne" är att anpassa och konkretisera de nationella jämställdhetspolitiska målen utifrån skånska förutsättningar. Ambitionen är också att fördjupa samverkan mellan centrala aktörer och förtydliga roll- och ansvarsfördelningen. Dessutom är syftet att förbättra förutsättningarna för uppföljning och utvärdering av jämställdhetspolitiken i Skåne.
Appears in Collections:Strategier och handlingsplaner

 

Mailing address: Jämställ.nu, Nationella sekretariatet för genusforskning, Box 709, 405 30 Göteborg   Visiting address: Seminariegatan 1F, Göteborg