JÄMDA >
Strategier och handlingsplaner >


Jämställdhetsstrategi för Gotland 2018-2023


Files in This Item:

File SizeFormat
Jämställdhetsstrategi för Gotland 2018-2023.pdf2090KbAdobe PDF
View/Open
 
Title: Jämställdhetsstrategi för Gotland 2018-2023
Authors: Länsstyrelsen i Gotlands län
Keywords: Jämställdhet
Jämställdhetsintegrering
Strategier
Gotland
Issue Date: 2018
Publisher: Länsstyrelsen i Gotlands län
Abstract: Strategin är uppbyggd kring ett antal strategiska vägval utifrån de jämställdhetspolitiska målen samt kring en modell för länsstyrelsens arbete med jämställdhet. Den lägger vägen för både det interna arbetet med jämställdhetsintegrering och för ett brett jämställdhetsarbete i länet. Ambitionen är både att tydliggöra länsstyrelsens roll i jämställdhetspolitiken och att inspirera och stödja andra aktörer till en gemensam kraftsamling för ökad jämställdhet på Gotland.
Extent: 40
Appears in Collections:Strategier och handlingsplaner

 

Mailing address: Jämställ.nu, Nationella sekretariatet för genusforskning, Box 709, 405 30 Göteborg   Visiting address: Seminariegatan 1F, Göteborg