JÄMDA >
Strategier och handlingsplaner >


Jämställd och jämlik folkhälsa på Gotland : ett kunskapsunderlag


Files in This Item:

File SizeFormat
Jämställd och jämlik folkhälsa Rapport nr_2018_12.pdf3464KbAdobe PDF
View/Open
 
Title: Jämställd och jämlik folkhälsa på Gotland : ett kunskapsunderlag
Authors: Nordström, Sofia
Länsstyrelsen i Gotlands län
Keywords: Jämställdhet
Gotland
Hälsa
Alkoholvanor
Psykisk hälsa
Missbruk
Våld
Arbetsmiljö
Issue Date: 2018
Series/Report no.: ;2018:12
Abstract: Syftet är att ta fram ett kunskapsunderlag som rör jämställd och jämlik folkhälsa inklusive en ANDT-uppföljning på Gotland. Underlaget ska ta ett helhetsgrepp kring befintliga rapporter och statistik samt sätta folkhälsofrågorna i sitt sammanhang – nämligen en stärkt och jämställd konkurrenskraft på Gotland.
Extent: 76
Appears in Collections:Strategier och handlingsplaner

 

Mailing address: Jämställ.nu, Nationella sekretariatet för genusforskning, Box 709, 405 30 Göteborg   Visiting address: Seminariegatan 1F, Göteborg