JÄMDA >
Strategier och handlingsplaner >


Ett jämställt Värmland : strategi 2018-2027


Files in This Item:

File SizeFormat
strategi-ett-jamstallt-varmland-2018-2027-kortversion.pdf4838KbAdobe PDF
View/Open
 
Title: Ett jämställt Värmland : strategi 2018-2027
Authors: Länsstyrelsen Värmland
Keywords: Jämställdhet
Jämställdhetsintegrering
Värmland
Sverige
Strategier
Issue Date: 2018
Series/Report no.: ;2017:27
Abstract: Strategin Ett jämställt Värmland är en strategi för jämställdhet, med jämställdhetsintegrering som främsta verktyg. Jämställdhetsintegrering syftar till att förbättra verksamheters resultat så att de bättre bidrar till ökad jämställdhet i samhället. Fokus är på likvärdighet i service och tjänster gentemot medborgare (extern jämställdhet) och inte i första hand på personalfrågor som löner eller könsrepresentation bland chefer (intern jämställdhet). Länsstyrelsen Värmland är själv en stor arbetsgivare i Värmland, med cirka 230 anställda. Länsstyrelsen deltar också som en av 300 organisationer (december 2017) i anslutningssystemet Ett jämställt Värmland. Genom att även formulera mål ur ett arbetsgivarperspektiv vill Länsstyrelsen gå i täten och visa en tydlig avsikt att bidra till en ökad jämställdhet i Värmland, även ur perspektivet ”nedifrån och upp”. Avsikten är också att inspirera andra organisationer till att sätta egna mål som bidrar till Ett jämställt Värmland.
Extent: 76
Appears in Collections:Strategier och handlingsplaner

 

Mailing address: Jämställ.nu, Nationella sekretariatet för genusforskning, Box 709, 405 30 Göteborg   Visiting address: Seminariegatan 1F, Göteborg