JÄMDA >
Strategier och handlingsplaner >


Föräldraskap, våldsprevention och maskulinitetsnormer : ett faktablad om män och jämställdhet i Norden


Files in This Item:

File SizeFormat
NIKKpub2018faktabladmänojämställdhet.pdf1014KbAdobe PDF
View/Open
 
Title: Föräldraskap, våldsprevention och maskulinitetsnormer : ett faktablad om män och jämställdhet i Norden
Authors: NIKK, Nordisk information för kunskap om kön
Keywords: Jämställdhet
Föräldrar
Manlighet
Våld
Forskning
Politik
Norden
Issue Date: 2018
Abstract: Detta faktablad är framställt år 2018 av NIKK, Nordisk information för kunskap om kön, som är ett nordiskt samarbetsorgan under Nordiska ministerrådet. Det redogör för de nordiska ländernas prioriteringar och satsningar inom området män och jämställdhet. Faktabladet baseras på intervjuer med forskare och på rapporter.
Extent: 8
Appears in Collections:Strategier och handlingsplaner

 

Mailing address: Jämställ.nu, Nationella sekretariatet för genusforskning, Box 709, 405 30 Göteborg   Visiting address: Seminariegatan 1F, Göteborg