JÄMDA >

JÄMDA

Lagar och direktiv : [13]

 
    Advanced Search
or browse 

Recent Submissions Lagar och direktiv


Diskrimineringslagen

Diskrimineringslag 2008:567

Lag om Diskrimineringsombudsmannen 2008:568

Jämställdhetsrätt

Jämställdhetslagen

  All >>

Subscribe to news
RSS Feed

 

Mailing address: Jämställ.nu, Nationella sekretariatet för genusforskning, Box 709, 405 30 Göteborg   Visiting address: Seminariegatan 1F, Göteborg