JÄMDA >

JÄMDA

Uppsatser och examensarbeten : [42]

 
    Advanced Search
or browse 

Recent Submissions Uppsatser och examensarbeten


Politisk jämställdhet – vägen till minskad korruption?

Styrning av jämställdhet hos en myndighet : en studie av riksbanken

"Människor kämpar för att överleva - att prata om jämställdhet, det är bara lyx!" - En kvalitativ studie om förutsättningarna att lyckas med implementering en av Agenda 2030:s jämställdhetsmål

Jämställdhetsintegrering i Regeringskansliet: En kvalitativ studie om politisk ambition och genomförande av jämställdhetsarbete.

Att göra jämställdhet - motiv, motstånd och möjligheter i det svenska skogsbruket

  All >>

Subscribe to news
RSS Feed

 

Mailing address: Jämställ.nu, Nationella sekretariatet för genusforskning, Box 709, 405 30 Göteborg   Visiting address: Seminariegatan 1F, Göteborg