JÄMDA >

JÄMDA

Uppsatser och examensarbeten : [39]

 
    Advanced Search
or browse 

Recent Submissions Uppsatser och examensarbeten


Jämställdhetsintegrering i Regeringskansliet: En kvalitativ studie om politisk ambition och genomförande av jämställdhetsarbete.

Att göra jämställdhet - motiv, motstånd och möjligheter i det svenska skogsbruket

Jämställdhet på tvären : en jämförande intervjustudie av fyra myndigheters arbete med jämställdhetsintegrering

Staten och kapitalet : en kritisk diskursanalys av jämställdhetsplaner ur ett anarkafeministiskt perspektiv

"Av kvinnor, för kvinnor. Fy fan!" : en kvalitativ studie av hur sex svenska folkbibliotek integrerar jämställdhetsaspekter i sin användarorienterade verksamhet

  All >>

Subscribe to news
RSS Feed

 

Mailing address: Jämställ.nu, Nationella sekretariatet för genusforskning, Box 709, 405 30 Göteborg   Visiting address: Seminariegatan 1F, Göteborg