JÄMDA >

JÄMDA

Strategier och handlingsplaner : [82]

 
    Advanced Search
or browse 

Recent Submissions Strategier och handlingsplaner


Jämställdhetsstrategi för Gotland 2018-2023

Jämställd och jämlik folkhälsa på Gotland : ett kunskapsunderlag

Ett jämställt Skåne : jämställdhetsstrategi för Skåne 2017-2020

Program för ett jämställt Stockholm 2018-2022

Vägledning för jämställdhetsintegrering av högskolor och universitet

  All >>

Subscribe to news
RSS Feed

 

Mailing address: Jämställ.nu, Nationella sekretariatet för genusforskning, Box 709, 405 30 Göteborg   Visiting address: Seminariegatan 1F, Göteborg