JÄMDA >

JÄMDA

Strategier och handlingsplaner : [80]

 
    Advanced Search
or browse 

Recent Submissions Strategier och handlingsplaner


Ett jämställt Skåne : jämställdhetsstrategi för Skåne 2017-2020

Program för ett jämställt Stockholm 2018-2022

Vägledning för jämställdhetsintegrering av högskolor och universitet

Att göra : handlingsplan jämställdhet och jämställdhetsintegrering

Konstnärlig kvalitet med demokratiska perspektiv: jämställdhetsintegrerad bedömning av ansökningar om bidrag och stipendier

  All >>

Subscribe to news
RSS Feed

 

Mailing address: Jämställ.nu, Nationella sekretariatet för genusforskning, Box 709, 405 30 Göteborg   Visiting address: Seminariegatan 1F, Göteborg