JÄMDA >

JÄMDA

Rapporter : [347]

 
    Advanced Search
or browse 

Recent Submissions Rapporter


Jämställdhet i Almis låneverksamhet : otydlig styrning och återrapportering

Samma yrke - olika lön

Genus, jämställdhet och normkritik

Allmän kommentar nr 3 om kvinnor och flickor med funktionsnedsättning

Norrbottens jämställdhetspris 2018

  All >>

Subscribe to news
RSS Feed

 

Mailing address: Jämställ.nu, Nationella sekretariatet för genusforskning, Box 709, 405 30 Göteborg   Visiting address: Seminariegatan 1F, Göteborg