JÄMDA >

JÄMDA

Böcker : [114]

 
    Advanced Search
or browse 

Recent Submissions Böcker


Jämställda : men inte på mannens villkor och barnens bekostnad

Everything to gain : from words to action for gender equality in the workplace

Challenging the myth of gender equality in Sweden

Allt att vinna : från ord till handling för jämställda arbetsplatser

Kvinnors och mäns arbetsvillkor : betydelsen av organisatoriska faktorer och psykosocial arbetsmiljö för arbets- och hälsorelaterade utfall

  All >>

Subscribe to news
RSS Feed

 

Mailing address: Jämställ.nu, Nationella sekretariatet för genusforskning, Box 709, 405 30 Göteborg   Visiting address: Seminariegatan 1F, Göteborg