JÄMDA >
Strategier och handlingsplaner >


På väg : en resa i jämställdhet


Files in This Item:

File Description SizeFormat
resa.pdf4995KbAdobe PDF
View/Open
 
Title: På väg : en resa i jämställdhet
Keywords: Jämställdhet
Jämställdhetsintegrering
Kollektivtrafik
Samhällsplanering
Issue Date: 2012
Publisher: Malmö stad : Trafikkontoret
Extent: 24
Notes: Alla kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Så lyder målet för den svenska jämställdhetspolitiken som antogs av riksdagen 2006. Det övergripande jämställdhetsmålet har brutits ner i fyra delmål. Som en offentlig förvaltning ska vi integrera jämställdhetsmålen i vår verksamhet. Här berättar vi om den resa som gatukontoret i Malmö har inlett för att få en hållbar jämställdhet i kollektivtrafiken. Under 2009 och 2010 har vi drivit projektet Hållbar jämställdhet i kollektivtrafiken.
Appears in Collections:Strategier och handlingsplaner

 

Mailing address: Jämställ.nu, Nationella sekretariatet för genusforskning, Box 709, 405 30 Göteborg   Visiting address: Seminariegatan 1F, Göteborg