JÄMDA >
Rapporter >


Lön efter utbildning och kompetens : en rapport om löneskillnader mellan kvinnor och män


Files in This Item:

File SizeFormat
civilekonomerna.pdf1949KbAdobe PDF
View/Open
 
Title: Lön efter utbildning och kompetens : en rapport om löneskillnader mellan kvinnor och män
Authors: Lindberg, Sara
Keywords: Jämställdhet
Löneskillnader
Ekonomer
Statistik
Sverige
Issue Date: 2012
Publisher: Stockholm : Civilekonomerna
Extent: 44
Notes: Sedan förbundet Civilekonomernas första rapport om löneskillnader mellan män och kvinnor baserad på 2005 års lönestatistik presenterades, har de oförklarade löneskillnaderna mellan män och kvinnor ökat, med några få undantag. Rapporten visar att en anledning till löneskillnader mellan män och kvinnor är att män i högre utsträckning finns representerade på de högsta befattningarna och kvinnorna i lägre befattningar. Därtill visar sig skillnader i ålder, och att kvinnor i större utsträckning arbetar i branscher och arbetsområden där genomsnittslönerna är lägre, vara förklaringar till löneskillnaderna. Särskilt allvarligt ser förbundet på det faktum att det inom vissa avtalsområden finns stora löneskillnader inom olika befattningar. Sammanfattningsvis finns för kvinnor både ett glastak, det vill säga hinder att nå de högsta befattningarna och hinder att få lika hög lön som männen på liknande befattningar.
Appears in Collections:Rapporter

 

Mailing address: Jämställ.nu, Nationella sekretariatet för genusforskning, Box 709, 405 30 Göteborg   Visiting address: Seminariegatan 1F, Göteborg