JÄMDA >
Metod- och handböcker >


Gör! : Samlade metoder för jämställdhetsintegrering från ESF Jämt


Files in This Item:

File SizeFormat
efsjamt_gor.pdf1272KbAdobe PDF
View/Open
 
Title: Gör! : Samlade metoder för jämställdhetsintegrering från ESF Jämt
Authors: Dahlén, Sandra
Keywords: Jämställdhet
Jämställdhetsintegrering
Sverige
Issue Date: 2012
Publisher: Örebro: Länsstyrelsen i Örebro län i samverkan med övriga Länsstyrelser
ISBN: 978-91-637-2317-9
Extent: 70
Notes: ESF Jämt drivs av länsstyrelserna och är ett nationellt projekt som tillhandahåller processtöd i jämställdhetsintegrering, finansierat av Europeiska socialfonden. Skriften innehåller en samling metoder för jämställdhetsintegrering, för den som ska processleda andra att nå jämställdhet. ESF Jämt har valt ut interaktiva metoder som är effektiva, kreativa och fungerar bra. Dessa varvas med små användbara tips och en inledning med teori och fakta.
Appears in Collections:Metod- och handböcker

 

Mailing address: Jämställ.nu, Nationella sekretariatet för genusforskning, Box 709, 405 30 Göteborg   Visiting address: Seminariegatan 1F, Göteborg