JÄMDA >

JÄMDA

Statens offentliga utredningar : [60]

 
    Advanced Search
or browse 

Recent Submissions Statens offentliga utredningar


Hela lönen, hela tiden : utmaningar för ett jämställt arbetsliv : slutbetänkande

Mål och myndighet : en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken

Män och jämställdhet (SOU 2014:6): betänkande från Utredningen om män och jämställdhet

Lönsamt arbete - familjeansvarets fördelning och konsekvenser : forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet

Jämställt arbete? : organisatoriska ramar och villkor i arbetslivet : forskningsrapport

  All >>

Subscribe to news
RSS Feed

 

Mailing address: Jämställ.nu, Nationella sekretariatet för genusforskning, Box 709, 405 30 Göteborg   Visiting address: Seminariegatan 1F, Göteborg