JÄMDA >

JÄMDA

Statens offentliga utredningar : [61]

 
    Advanced Search
or browse 

Recent Submissions Statens offentliga utredningar


Hela lönen, hela tiden : utmaningar för ett jämställt arbetsliv : slutbetänkande

Mål och myndighet : en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken

Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck : slutbetänkande

Män och jämställdhet (SOU 2014:6): betänkande från Utredningen om män och jämställdhet

Lönsamt arbete - familjeansvarets fördelning och konsekvenser : forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet

  All >>

Subscribe to news
RSS Feed

 

Mailing address: Jämställ.nu, Nationella sekretariatet för genusforskning, Box 709, 405 30 Göteborg   Visiting address: Seminariegatan 1F, Göteborg