JÄMDA >
Artiklar och kapitel >


Vem gör vad när? : kvinnors och mäns tid i betalt och obetalt arbete


   
Titel: Vem gör vad när? : kvinnors och mäns tid i betalt och obetalt arbete
Författare: Boye, Katarina
Evertsson, Marie
Nyckelord: Jämställdhet
Förvärvsarbete
Hushållsarbete
Arbetsfördelning
Familjen
Sverige
Utgivningsår: 2014
Utgivare: Stockholm: Liber
Ingår i: Ojämlikhetens dimensioner : uppväxtvillkor, arbete och hälsa i Sverige
Startsida: 158
Slutsida: 184
ISBN: 978-91-47-11129-9
Antal sidor: 26
Samling:Artiklar och kapitel

 

Postadress: Jämställ.nu, Nationella sekretariatet för genusforskning, Box 709, 405 30 Göteborg   Besöksadress: Seminariegatan 1F, Göteborg