Så här söker du i Jämda

Typ av dokument

Du kan söka i hela databasen eller avgränsa din sökning till endast en typ av dokument. Om du t.ex. bara vill söka statliga utredningar inom ett visst ämne ändrar du "Sök i Jämda" till "Statliga offentliga utredningar" i rullgardinsmenyn och skriver in ett sökord, t.ex. skolan. Du får en träfflista som visar utgivningsår, titel och författare. Vill du titta närmare på någon träff klickar du på den och får då fram en beskrivning som bl.a. visar sidantal, utgivare och de nyckelord vi använt för att beskriva innehållet i dokumentet.

Du kan välja hur träffarna ska presenteras genom att klicka på t.ex. författare eller titel i de vita boxarna ovanför träfflistan.
Vill du titta på allt som förtecknats inom en underavdelning klickar du på avdelningens namn. Siffran inom parentes anger hur många dokument som finns registrerade inom varje avdelning.

Fritext

På startsidan ligger ett fält för Fritextsökning. Här skriver du in ett eller flera sökord, med mellanslag mellan orden. Allt som står i de olika beskrivningarna, katalogposterna, är sökbart - författare, titel, nyckelord, ev. abstract eller sammanfattning. Om en sökning ger få träffar kan du gå till nyckelordslistan för att få tips på alternativa sökord. Du kan också trunkera, d.v.s. skriva en del av ordet följt av *.
Ex: arbet* ger träff på arbete, arbetsmarknad, arbetsvärdering osv.

Nyckelord

Varje katalogpost har försetts med ett eller flera nyckelord, som ska ge en uppfattning om dokumentets innehåll. I nyckelordslistan klickar du på ett ord och sökningen utförs. Nyckelorden är valda av redaktörerna för Jämda och överensstämmer med de ämnesord som finns i litteraturdatabaserna GENA och KVINNSAM och i forskardatabasen GREDA.

Avancerad sökning

överst i vänsterspalten finns en länk till "Avancerad sökning". Där väljer du i vilka fält sökningen ska utföras, t.ex. författare och ämne. Det vanliga är att man vill kombinera två eller flera begrepp Det görs med "OCH", som också är det förvalda alternativet. Man kan också vilja ha träff på flera likartade begrepp, t.ex. både arbete och arbetsmarknad. Då ändrar man "OCH" till "ELLER". På motsvarande sätt kan man utesluta träffar på vissa begrepp genom att välja "INTE", t.ex. jämställdhetsplaner "INTE" jämställdhetsprojekt.